Skip to content

Vabanduse leiab alati (kevad)

Kampaania

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vabanduse leiab alati" .

Kampaania periood: 20.02.2012 - 11.03.2012

Sihtrühm:

25-44-aastased inimesed, kes joovad alkoholi üle riskipiiride. Kampaania teadvustab, et ka mõõdukas alkoholitarvitamine kätkeb endast riske tervisele ning teeb organismile kahju. Esimesed märgid alkoholi mõjust tervisele ei ole sageli ohtlikud ning neid kiputakse tahtlikult või tahtmatult seostama muude põhjustega kui alkohol.

Kampaania eesmärk:

Kampaania kesksel kohal oli alkoholi mõju inimese tervisele.

Alkoholiprobleemi ühiskonnas on märgatud ning alkoholiga kaasnevad õnnetused, sotsiaalsed mõjud ja muu selline on inimestele juba ka paremini teada. Paraku loogilist seost alkoholi ja oma tervise vahel ei märgata või ei tunnistata.

Seetõttu jätkas kampaania 2011. aasta sügisel toimunud kampaania „Iga jook jätab jälje" suunal ning teadvustas, et ka mõõdukana tunduv alkoholitarvitamine kätkeb endast riske tervisele ning teeb organismile kahju.

Kanalid ja materjalid:

  • videoklipid "Õlu" ja "Vein" televisioonis;
  • raadioklipid;
  • bännerreklaam internetis;
  • plakatid välimeedias;
  • reklaam õlu ja vein trükimeedias;
  • pressiteade.

Samuti tuletasime meelde, et alkoinfo.ee veebilehel saab igaüks ise oma alkoholitarvitamise riske hinnata (audit test) ning lisasime sinna võimaluse kõigil kirja panna, millised on nende vabandused, et alkoholile "ei" öelda.

Kampaania info oli saadaval ka polikliinikutes ja perearstide juures, seda levitati töökohtadel ja maakondlike tervisedendajate kaudu.

Kampaaniat rahastati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012-2013" raames ning see on osa Tervise Arengu Instituudi tegevuskavast alkoholikahjude vähendamiseks.