Skip to content
Koolitus
-

Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine

Asukoht
Paik

Täpne asukoht saadetakse osalejatele registreerimiskinnituse meiliga.

Sihtrühm
Koolieelsete lasteasutuste õpetajad (eelkõige rühmaõpetajad) ning õppe- ja kasvatustöö eest vastutavad töötajad.
Keel
eesti
Eesmärk
Arendada lasteaiaõpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumise ja selle õpetamise kohta, et toetada laste arengut, tervist toetavate harjumuste ning oskuste kujunemist.

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • omab ülevaadet õpetajaraamatus „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“ käsitletavatest teemadest ja tegevustest ning on valmis neid kasutama õppe- ja kasvatustöös
  • teab, millised on laste söömist mõjutavad tegurid ja oskab neid seostada lasteaia tegevuse ja keskkonnaga
  • teab lasteaiaealiste laste tervisliku toitumise põhimõtteid; toidu-, liikumis- jm tervist toetavaid soovitusi, sh toidupüramiidi ja taldrikureegli põhimõtteid
  • oskab seostada seedimise, meelte ja suutervise teemasid toidu ja söömisega
  • teadvustab oma rolli laste toidu ja söömisega seotud eesmärkide saavutamisel 
  • on valmis kasutama saadud teadmisi ja oskusi õpi- ja kasvukeskkonna kujundamisel koostöös kolleegide ja lapsevanematega.
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi (kahepäevane koolitus) kontaktõpet ja 25 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd.

Kava
 
09.30–10.00 kogunemine
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.00 koolitus
13.00–13.45 lõuna  
13.45–15.00 koolitus
15.00–15.15 paus
15.15–17.00 koolitus
 
Koolitajad
Liana Varava, Tagli Pitsi
Dokument läbinutele
tunnistus
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktõppekoolitusel osalemine, iseseisvate tööde tegemine ja 2 eeltesti tegemine veebikeskkonnas (mõlemad sooritatud vähemalt tulemusele 91%, võimalik teha korduvalt).