Skip to content
Sitemap

Karin Lillemaa

vanemspetsialist
Laste ja noorte valdkond

Assignments

Vaimse tervise ja uimastiennetus valdkonna eesmärkidest tulenevate tegevuste planeerimine, tõenduspõhine arendamine ja elluviimine. Vaimset tervist edendava tulevikukooli projekti elluviimises osalemine ning vaimse tervise, sh uimastiennetuse valdkonna arendustegevused laste ja noorte valdkonnas.