Skip to content
Koolitus
-

Perevanema ja kasvataja lisakoolitus „Traumateadlik perevanem“ vene keeles

Paik

Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus (Kooli 7)

Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad.
Keel
Vene keel
Eesmärk

Osaleja teab psühholoogilise trauma mõjust lapse arengule ja käitumisele ning oskab kasutada praktilisi võtteid lapse igapäevaseks toetamiseks asenduskodu kontekstis.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • kirjeldab traumade võimalikku mõju lapse arengule ja käitumisele;
  • toob välja lapse komplekstraumale viitavaid tunnuseid, traumareaktsioone ja toimetulekustrateegiaid;
  • harjutab esmatasandi abi pakkumise võtteid komplekstraumaga lapsele ja noorukile;
  • kirjeldab traumapädeva hoolduse põhimõtteid ja harjutab nende kasutamist;
  • analüüsib enda vanemlusstiili ja reaktsioone traumakogemusega lapse käitumisele;
  • kirjeldab viise, kuidas meeskonnatöö tulemusel toetada traumakogemusega ja/või väljakutsuva käitumisega last.

 

Õppe kogumaht

Õppemaht on 26 akadeemilist tundi sellest 24 akad/h kontaktõppes ja 2 akad/h iseseisev töö.

Kava

 

29. september

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Tutvumine, sissejuhatus teemasse, traumapädeva hooldaja olulised
oskused ja eesmärgid, trauma tüübid.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Juhtumianalüüs, traumast ja traumeerivast hirmust tingitud lapse kaitsvad strateegiad ja käitumismustrid, kiindumusteooria ja kiindumustsükkel, kiindumusmustrid.

13.15-13.45 Lõunapaus

13.45-15.15 Trauma tagajärjel kujunenud ebaturvalised kiindumusmustrid, tunnetatud turvalisus - mõiste ja selle suurendamine, täiskasvanu kiindumusstiilid, Eneseregulatsiooni areng.

15.15-15.30 Sirutuspaus

15.30-17.00 Lapse sensoorne töötlus ja traumast tingitud sensoorse töötluse häire, traumapädeva hooldaja/perevanema kuus olulist omadust, ootused ja müüdid traumakogemusega lapse hooldamisel, omandatud turvaline kiindumus.

30. september

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Sissejuhatus päeva, töövahendid trauma mõju mõistmiseks.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Lapse tunnetatud turvalisuse maksimeerimine sh jõustamise põhimõtted, traumeeritud lapse aju, keha ja bioloogia jõustamine arengurajale tagasi jõudmiseks ja lapse tunnetatud turvalisuse suurendamisel.

13.15-13.45 Lõunapaus

13.45-15.15 Laste toetamine ülevoolavate emotsioonide vähendamisel, vanemluse stiilid, lapse toetamine suhete loomisel, lapsega kontakti/kiindumuse loomise strateegiad.

15.15-15.30 Sirutuspaus

15.30-17.00 Käitumisprobleemide põhjused, käitumismustrite ümber kujundamise strateegiad, korrigeerimise põhimõtted ja strateegiad.

1. oktoober

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Sissejuhatus päeva, lapse suhete toetamine, kaotus, psühholoogilise kohalolu mõju, lapse olulised kontaktid.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Positiivsete suhete väärtustamine ja edendamine, lapse bioloogilise vanema emotsionaalse kohalolu mõistmine, lapse eluloo toetamine tugevustele põhinedes.

13.15-13.45 Lõunapaus

13.45-15.15 Kuidas käsitleda lapse tervet elulugu ja seda lapsele edasi anda, tõe kümme käsku. Enese eest hoolitsemine, kui perevanem hoolitseb traumakogemusega laste eest.

15.15-15.30 Sirutuspaus

15.30-17.00 Läbipõlemise sümptomid, kaastundeväsimuse mõiste ja tundemärgid, strateegiad ja soovitused tõhusaks enesehooleks. Koolituse kokkuvõte.

Koolitajad
Jane Snaithil on sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse alane kõrgharidus ning pikaaegne kogemus traumakogemustega laste toetamisel. Ta on MTÜ Igale lapsele pere tegevjuht ja mitmete traumakoolituste sertifitseeritud koolitaja (TCC, DDP ning omandamisel TBRI).
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merle Lust, merle.lust@tai.ee
Lisainfo

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo

Kava/koolituskava
Õppekava (pdf, 122.19 KB)