Skip to content
Koolitus
-

Perevanema ja kasvataja lisakoolitus „Lastevaheliste suhete toetamine“

Asukoht
Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel  oskab osaleja toetada lastevahelisi suheteid mitmelapselises perekonnas ning ennetada võimalike probleeme.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • kirjeldab, kuidas toetada lastevahelisi positiivseid suhteid asendushooldusel ja harjutab seda toetavaid meetodeid/tehnikaid;
  • nimetab, kuidas ennetada lastevahelist  väärkohtlemist ja kiusamist asendushooldusel;
  • analüüsib lastevahelise väärkohtlemise ja kiusamise juhtumitega tegutsemise strateegiaid;
  • harjutab, kuidas sekkuda lastevahelise väärkohtlemise või kiusamise juhtumi ilmnemisel.
Õppe kogumaht

Õppemaht on 18 akadeemilist tundi sellest 16 akad/h kontaktõppes ja 2 akad/h iseseisev töö.

Kava

 

4. oktoober

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Tutvumine, sissejuhatus teemasse, laste omavahelised suhted.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Laste omavaheliste suhete toetamine.

13.15-13.45 Lõunapaus

13.45-15.15 Võrdse tähelepanu jagamine.

15.15-15.30 Sirutuspaus

15.30-17.00 Bioloogiliste õdede-vendade vahelise suhte eripära.

5. oktoober

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Sissejuhatus päeva, laste omavaheliste konfliktide lahendamine.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Laste omavaheliste konfliktide lahendamine.

13.15-13.45 Lõunapaus

13.45-15.15 Lastevahelise väärkohtlemise ennetamine ja sekkumine.

15.15-15.30 Sirutuspaus

15.30-17.00 Lastevahelise väärkohtlemise ennetamine ja sekkumine.

Koolitajad
Maria Žuravljova ja Elmet Puhm. Koolitajatel on töökogemus asendushoolduse valdkonnas ja pikaaegne koolitaja kogemus vanemluse ja laste toetamise teemal perevanemate, kasvatajatele ja kasuperede koolitajatena ning lisaks "Imelised aastad" vanemlusprogrammi raames.
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merle Lust, merle.lust@tai.ee
Lisainfo

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo

Kava/koolituskava
Õppekava (pdf, 101.63 KB)