Skip to content
Sitemap

Kadi Reintam

projektijuht
Koolituskeskus

Assignments

Euroopa Sotsiaalfondi REACT projekti raames laste vaimse tervise teemaliste koolituste arendamine ja korraldamine lastekaitsetöö võrgustikule.

Lastekaitsetöötajatele suunatud koolituste arendamine ja korraldamine neile lastekaitseseaduses või muus õigusaktis antud ülesannete täitmiseks.