Uudised

BACK

Infograafik: peamised surmapõhjused

30 JANUARY 2018

Graafik peamistest surmapõhjustest 2016. aastal. Enam kui pooled eestimaalased surid vereringeelundite haigusesse. Järgnesid pahaloomulised kasvajad, kolmandal kohal olid õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad. Neljandal kohal olid seedeelundite ja viiendal hingamiselundite haigused. Värsked andmed 2017. aasta kohta avaldame 22. mail.

Surmapõhjused2016vaike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Täismahus graafikut näeb pildile klikkides)

READ_MORE_ARTICLE

 

TAI allkirjastas lepingu kahjude vähendamise keskuse loomiseks aadressile Sitsi 28

05 JUNE 2017

Tervise Arengu Instituut on Põhja-Tallinnasse otsinud kahjude vähendamise keskusele ruume alates eelmise aasta lõpust. Selle käigus on kaalutud 12 võimalikku asukohta, kuid kõiki asjaolusid arvesse võttes jäi Sitsi 28 sobivaimaks lahenduseks. Sitsi asum jääb Põhja-Tallinnas piirkonda, kus päeva jooksul liigub enim narkootikumide tarvitajaid, teenust vajatakse enim ning keskuse avamisega ei ole enam võimalik viivitada.

READ_MORE_ARTICLE

 

Raport: Eesti on teinud olulise languse tuberkuloosi haigestumises, kuid on endiselt ohumaa

24 MARCH 2017

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni värske raport toob Eesti esile kui riigi, kus perioodil 2006–2015 on tuberkuloosi haigestumine kõige enam langenud - 8,2 protsenti aastas. Euroopa regiooni riikide seas oleme sellega neljandal kohal Aserbaidžaani (-14,4%), Makedoonia (-9.2%) ja Türkmenistani (-8.8%) järel. Euroopa Liidu riikides registreeriti 2015. aastal kokku 60 195 tuberkuloosijuhtu, kuid kogu Euroopa regioonis (siia hulka kuuluvad ka endised Nõukogude Liidu vabariigid) 323 000 uut juhtu. Eestis oli 2015. aastal 100 000 inimese kohta 16,5 tuberkuloosijuhtu, Euroopas Liidus keskmiselt 11,7. Sellega oleme Euroopa regioonis jätkuvalt 18 kõige kõrgema haigestumusega riigi seas.

READ_MORE_ARTICLE

 

Ajakiri „Sotsiaaltöö“ kirjutab, kuidas saada ja jääda sotsiaaltöötajaks

22 AUGUST 2017

Mais ilmunud numbris (2/2017) kirjutavad oma erialasest arengust seitse noort haritud sotsiaaltöötajat ja kaks sotsiaalpedagoogi. Loodame, et nende kogemused ärgitavad abiturientides huvi õppida sotsiaaltööd ning innustavad ka juba „valmis” sotsiaaltöötajaid argipäevarutiinist väljuma ja magistriõppesse astuma. Lisaks saab lugeda artikleid mitmel päevakajalisel teemal, näiteks eesistumisega seotud tegevustest sotsiaalvaldkonnas ja piiriülesest lastekaitsetööst.

READ_MORE_ARTICLE

 

Konkurss TAI direktori leidmiseks

30 SEPTEMBER 2016

Tervise Arengu Instituudi teadusnõukogu kuulutas välja konkursi direktori leidmiseks. Konkursikuulutust saab vaadata siin.

READ_MORE_ARTICLE