Instituut

Back

14 JUNE 2018

100 000 uut geenidoonorit

Vabariigi Valitsus on seadnud Tervise Arengu Instituudile ja Eesti Geenivaramule ülesandeks koguda 2018. aastal 100 000 uue geenidoonori vereproovid, millest eraldatakse DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine.

Projekti eesmärgiks on personaalse meditsiini ja geeniteaduse arendamine Eestis. Geenivaramu laiendamine võimaldab hoida seda andmebaasi ajakohasena ning suurendada tema väärtust nii teaduslikust kui ka kliinilise meditsiini aspektist. Projekti eesmärgid kattuvad ülesannetega, mis tulenevad inimgeeniuuringute seadusest.

Geeniproovide kogumine algas aprillis 2018 ja kestab aasta lõpuni.

Kes võivad saada geenidoonoriks?

Geenidoonoriks võivad saada vabatahtlikkuse alusel Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole varem liitunud geenivaramuga. Geenidoonoriks saamise ja vereproovi loovutamise eelduseks on eelnev informeeritud nõusoleku vormi allkirjastamine. Selleks on loodud ID-kaardi ja mobiil-ID-põhine digilahendus veebiaadressil www.geenidoonor.ee

Kus saab anda vereproovi?

Vereproovide kogumine (6 ml veeniverd) toimub suuremates haiglates ja SYNLABi verevõtupunktides üle Eesti. Geenivaramuga liitumine on tasuta.

Kõigi vereloovituskohtade aadressid ja lahtiolekuajad leiab veebiaadressil www.geenidoonor.ee. Samalt aadressilt leiab ka vastused enam levinud küsimustele.