Research reports

Reset

Name Publish year Author

Analüüsi eesmärgiks oli hinnata HIV-testimist 2019. aastal ja võrrelda seda HIV-testimise juhise soovituste ja varasemate aastatega

Categories: HIV ja AIDS

2020 Kristi Rüütel Download

Uuringu eesmärk oli välja selgitada puukide esinemine Tallinna ja selle lähiümbruse avalikel rohealadel, kuivõrd arvukamalt neid linnatingimustes on ning kas ja milliseid inimese tervisele ohtlikke haigustekitajaid nad levitavad.

Categories: Puugid

2020 Julia Geller, Maria Vikentjeva Download

Tegemist on esmakordse analüüsiga Eestis, kus uuriti vähki haigestumise riski muutumist diagnoosimise aasta, patsiendi soo ja vanuse järgi ning kuhu kaasati kõiki alates 1968. aastast vähiregistrist kättesaadavaid andmed.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Vähk

2020 Viktoria Kirpu Download

Kokkuvõte põhineb 2019. a Tallinna reoveeuuringul, mis oli esimene katse analüüsida narkootikumide leide reoveest Eestis.

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2020 Aljona Kurbatova, Katri Abel-Ollo, Aime Riikoja, Tarmo Barndõk, Vahur Hollo Download

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade, kui sageli müüakse noortele alkohoolseid jooke vanust tõendavat dokumenti küsimata.

Categories: Alkoholitarvitamine

2020 Aire Trummal, Triin Vilms Download

Categories: HIV ja AIDS

2020 Kristi Rüütel, Elve Kaur, Jevgenia Epštein Download

Data on all cancer cases in Estonia is collected by Estonian Cancer Registry.

Categories: Vähk, Mittenakkushaigused

2020 Kaire Innos, Margit Mägi, Pille Härmaorg Download

Vähihaigestumusstatistika põhineb kogu rahvastikku hõlmava vähiregistri andmetel.

Categories: Vähk, Mittenakkushaigused

2020 Kaire Innos, Margit Mägi, Pille Härmaorg Download

2019. a kevadel tehti Eesti üldhariduskoolide 8. ja 9. klasside õpilaste hulgas uuring eesmärgiga hinnata koolinoorte tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist ning nende kolme liiki uimastite tarvitamisega seotud käitumist ja hoiakuid.

Categories: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2020 Sigrid Vorobjov, Merili Tamson Download

Raport annab ülevaate vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2019. aasta koolituste tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele ning seda on Eestis rakendatud viis aastat.

Categories: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2020 Aire Trummal Download

Aruanne esitleb juhuslikustatud kontrolluuringu (RTC) tulemusi alkoholitarvitamise vähendamisele suunatud veebipõhise eneseabiprogrammi „Selge“ tõhususe hindamisel Eesti oludes.

Categories: Tervise edendamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis

2020 Sigrid Vorobjov, Esta Kaal Download

Raport annab ülevaate 2019. aasta uuringust, mis kaardistas tervist toetavaid praktikaid töökohal. Esitatud on Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonide tulemused, tervist edendatavate töökohtade võrgustiku liikmete tulemused ning võrgustikku kuuluvate ja mittekuuluvate organisatsioonide võrdlus. Uuringus osales 433 organisatsiooni.

Categories: Tervise edendamine

2020 Aire Trummal, Külli Luuk Download

Ülevaade Tervise Arengu Instituudist ning tema teadus- ja arendustööst ning kommunikatsioonitegevustest.

Categories: Tervise edendamine

2020 Tervise Arengu Instituut Download

Analüüsis esitatakse 2009–2018. aasta maakondlik haiglate, ravivoodite ja patsientide statistiline ülevaade.

Categories: Tervisestatistika

2020 Merike Rätsep, Katrin Tomson Download

Raport annab ülevaate, milline oli 2018. aastal Eesti koolilaste tervis, tervise- ja riskikäitumine ning pere- ja koolielu. Siit leiab vastused ka sellele, kuidas on muutunud noorte elukeskkond, suhtumine ja hoiakud.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis, Mittenakkushaigused, Terviseseisund

2020 Leila Oja Download

Page 1 of 33