Research reports

Reset

Name Publish year Author

The current analysis presents an overview of the number, gender, age, workload, hourly wages, migration, geographical distribution and distribution between public and private sectors of health care personnel across different occupations in 2017.

Categories: Tervisestatistika

2019 Katrin Tomson Download

Uuringu eesmärk oli hinnata, kuivõrd mõjutavad liikumist soodustavad tingimused õpitulemusi liikumise valdkonnas lasteaia kooliks ettevalmistavas rühmas.

Categories: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Liikumine/füüsiline aktiivsus

2019 Liilia Lõhmus, Leila Oja, Alice Haav Download

Uuringu eesmärk oli välja selgitada HIV-nakkuse, B- ja C-hepatiidi markerite ning narkootikumide tarvitamise ja seksuaaleluga seotud riskikäitumise levimus Narva linnas ja lähiümbruses elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Categories: HIV ja AIDS, Tervis paikkonnas, Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Raport on koostatud vastsündinute haigestumuse 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

VEPA Käitumisoskuste Mäng on koolipõhine ennetusprogramm, mida on Eestis rakendatud viis õppeaastat. Raport võtab kokku õpetajate ja mentorite tagasiside kooliaastale 2018/2019.

Categories: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis

2019 Aire Trummal Download

Töös prognoositakse statistiliste mudelite abil patsientide tehtud visiitide arvu perearstiabi kasutamisel ja tõenäosust, et patsient pöördub sama diagnoosiga aastas vähemalt kaks korda ning patsiendi haiguskestust.

Categories: Tervisestatistika

2019 Diana Sokurova, Kirill Smirnov Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Terviseseisund

2019 Kristi Rüütel Download

Uuring annab ülevaate Eesti täiskasvanud elanike hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes ning erinevate uimastite, sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikust.

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov, Kaire Vals Download

Categories: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2019 Leila Oja, Mare Ruuge, Ardo Matsi Download

Raport on koostatud imikute rinnapiimaga toitmise 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

The objective of this bachelor’s thesis is to supplement the data sent to The Estonian Health Insurance Fund’s database using Health Information System’s data as additional information.

Categories: Tervisestatistika

2019 Viktoria Kirpu Download

The report is on the quality of the statistics on the work of emergency and reception departments in 2018. Statistical procedures used to guarantee the quality of data are described in the report.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

Raport annab ülevaate vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2018. aasta tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele ning seda rakendatakse alates 2014. aastast.

Categories: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2019 Aire Trummal Download

Ülevaade Tervise Arengu Instituudist ning tema teadus- ja arendustööst ning kommunikatsioonitegevustest.

Categories: Tervise edendamine

2019 Tervise Arengu Instituut Download

The report provides an overview of the amount and quality of dental care data provided to the Health Information System in 2016. The 2016 data gives an opportunity for the first time to analyse the annual data on dental care received by the HIS and compare them with data from aggregated dental visits collected by the National Institute for Health Development.

Categories: Tervisestatistika

2019 Hedi Liivlaid Download

Page 1 of 32