Uuendused

Tagasi

Tuberkuloosihaigestumus, 2017

16. MAI 2018

Avaldati 2017. aasta tuberkuloosihaigestumuse statistika ja haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta. Statistika on leitav siit.

Loe lisa...

 

Nakkushaigused ja immuniseerimine 2017

14. MAI 2018

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Terviseameti nakkushaigustesse haigestumise ja immuniseerimise 2017. aasta andmed.

Loe lisa...

 

Terviseameti tervishoiutöötajate registri statistika 2017

15. MAI 2018

Andmebaasis on kättesaadav Terviseameti tervishoiutöötajate riikliku registri andmed: 2017. aastal registreeritud tervishoiutöötajad seisuga 31. detsember ning eelmise aasta jooksul välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi võtnud tervishoiutöötajad eriala järgi.

Andmed on leitavad andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Tervishoiutöötajad“ ning loetelust tabelid THT022 ja THT023.

Loe lisa...

 

Eesti apteegi- ja ravimistatistika 2017

10. MAI 2018

Üldapteekide kogukäive suurenes 2017. aastal võrreldes eelneva aastaga 3,3%, ulatudes 362,6 miljoni euroni. Kõige enam (8,8%) kasvas muude kaupade käive, selgus Ravimiameti andmetest, mis täna avaldati Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

Käsimüügiravimite käive suurenes 4,4% ja retseptiravimite käive jäi võrreldes eelneva aastaga samale tasemele. 2017. aastal käideldi üldapteekides üle 10 miljoni retsepti. Haiglaapteekide kogukäive suurenes võrreldes eelneva aastaga 6,1%, sealhulgas ravimite käive 8,7%, ning ulatus 105,9 miljoni euroni.

2017. aastal kasutati kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (419 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (170 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (123 DPD/1000/ööp).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis – mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

Apteegistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate apteekide igas kvartalis esitatavatel apteegiaruannetel. Eestis oli 2017. aastal tegevusluba 495 üldapteegil ning 24 haiglaapteegil. Ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate esitatavatel hulgimüügiaruannetel.

Ravimiameti 2017. aasta andmed apteekide käibe (tabelid TK30 ja TK31) kohta on tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud tervishoiuteenuse osutaja tulude ja kulude alajaotuses. Ravimite kasutamise ja üldapteekides käideldud retseptide andmed on kättesaadavad siin ning üld- ja haiglaapteekide statistika maakondade järgi tabelis TTO50 ja apteekide töötajate andmed tabelis THT030.

Loe lisa...