Tegevused

Tagasi

19. NOVEMBER 2018

Viited aruannete esitajatele

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord on kinnitatud sotsiaalministri määrusega nr 51.

2017. a vormide andmekooseisu muudatused on vastu võetud tervise- ja tööministri 6.12.2016 määrusega nr 68.

Aruannete vormid ning nende täitmise juhendid

Lisaks: