Tegevused

Tagasi

01. DETSEMBER 2015

Uuringuandmete kasutamise taotlus

Teadlased, üliõpilased ja teised, kes vajavad uuringutega kogutud andmeid oma õpingute tarbeks või teaduslikuks analüüsiks, peavad andmete saamiseks esitama algandmete kasutamise taotluse.

Andmete taotlemise vorm reguleerib Tervise Arengu Instituudis läbi viidud uuringute andmebaaside kasutamist.

Taotlusvormis on oluline esitada selgelt ja arusaadavalt projekti eesmärk, lühikirjeldus ja planeeritav(ad) publikatsioon(id). Andmefaile saab kasutada ainult taotluses esitatud inimeste poolt ja nimetatud projekti täitmiseks kindlal ajavahemikul.

Dokument tuleb täita kas käsitsi või arvutis ning kindlasti allkirjastada. Taotlusvorm saata kas posti teel või skaneerituna e-posti teel uuringu koordinaatorile.

Paikkonna tervisemõjurite uuring

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Eesti Terviseuuring 2006