Tegevused

Tagasi

10. VEEBRUAR 2016

Teadustöö

Tervise Arengu Instituut viib läbi teadusuuringuid nii riiklike tellimustena, rahvusvaheliste programmide raames kui omal algatusel.

Teadustöid teeme järgmistes valdkondades:

 • biostatistika ja epidemioloogia
 • onkoloogia
 • meditsiiniline viroloogia
 • nakkushaigused, narkomaania ja riskikäitumine

Teadustöö raames

Koostöö paljude Euroopa teadusasutuste ja ülikoolidega lisab meie uurimistööle rahvusvahelise mõõtme.

Teadustööga tegelevad

Kõigile uurimistöödele, milles käsitletakse inimesi, annab oma eksperthinnagu instituudi juures tegutsev Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee.

Teadustegevust rahastatakse riigieelarvest (ihtfinantseerimine, baasfinantseerimine, uurimistoetused ehk grandid, riiklikud teadus- ja arendusprogrammid), aga ka rahvusvahelistest ja välisriikide teadusprogrammidest ning fondidest.

Instituudi teadustegevust juhib teadusdirektor, prof Toomas Veidebaum.

 • Teadusartiklid

  Teadusartiklid

  2010. aastal ilmus Tervise Arengu Instituudi töötajate sulest 27 artiklit rahvusvahelistes teadusajakirjades ja neli art...

 • Lõppenud uuringud

  Lõppenud uuringud

  Aastal 2011 lõppenud uuringud:  Alkoholi tarvitamine ja alkoholisuremus  B- ja C-hepatiidi molekulaarepid...

 • Uurimissuunad

  Uurimissuunad

  Teadustöid teeme järgmistes valdkondades: biostatistika ja epidemioloogia onkoloogia meditsiiniline viroloogia nak...