Tegevused

Tagasi

10. VEEBRUAR 2016

Koolituskeskus

Koolituskeskus on Tervise Arengu Instituudi üksus, mille eesmärk on toetada riiklikku tervise- ja sotsiaalpoliitikat, pakkudes valdkonnas juba töötavatele spetsialistidele erialaseid enesetäiendamise võimalusi.

Koolituste sihtrühmad:

 • koolide ja lasteasutuste töötajad
 • noorsootöötajad
 • hooldus- ja adoptiivpered
 • asenduskodu töötajad
 • maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste töötajad
 • nõustajad, psühholoogid
 • tervishoiutöötajad ja tervisedendajad
 • sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad
 • tervise- ja sotsiaalvaldkonna valitsusväliste organisatsioonide töötajad
 • tööandjad ja töötajad

  Peamised koolitussuunad:

   Lisaks pakume mitmesuguseid ühekordseid tervise- ja sotsiaalvaldkonna täiendkoolitusi.

   Meie koolitusspetsialistid korraldavad lisaks (täiend)koolitustele ka mitmesuguseid teisi tervise- ja sotsiaalvaldkonna üritusi alates infopäevadest, supervisioonidest ja intervisioonidest ning lõpetades riiklike ja rahvusvaheliste konverentsidega.

   Erinevate enesetäiendamist võimaldavate koolituste ja sündmuste kõrval annab koolituskeskus välja ka ajakirja Sotsiaaltöö

   Oleme Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ning Eesti Vabaharidusliidu liige. Meid toetavad koolituste planeerimisel ja läbiviimisel Sotsiaalministeerium, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ja teised partnerid.

   Ajalugu

   Koolituskeskus on eri nimede all (Rahvatervise täiendkoolituse keskus, Rahvatervise koolituskeskus, Rahvatervise- ja sotsiaalkoolituse keskus, Tervise Arengu Instituudi koolitus- ja teabekeskus) tegutsenud alates 1995. aastast. Esimestel tegevusaastatel tegeles keskus põhiliselt tervishoiujuhtide ja rahvatervise spetsialistide koolitamisega, hiljem nihkus rõhuasetus hoolekandevaldkonnale.

   Alates 2003. aastast tegutseb koolituskeskus Tervise Arengu Instituudi koosseisus. Oleme võtnud endale eesmärgiks arendada välja mitmekülgne ja kaasaegne tervise- ja sotsiaalvaldkonna täiendkoolitussüsteem, kus koolituste planeerimisel lähtutakse peamiselt riiklikest vajadustest.

   • Koolitused

    Koolitused

    Tervise Arengu Instituudi eesmärgiks on see, et meie koolitused vastaksid võimalikult hästi tegelikele ...

   • Koolitajad

    Koolitajad

    Hea koolituse aluseks on tugevad koolitajad. Seetõttu pöörab TAI suurt tähelepanu sobilike koolita...

   • Registreerimine ja tagasiside

    Registreerimine ja tagasiside

    Tervise Arengu Instituudi pakutavate koolituste kohta leiad ülevaatliku info terviseinfo.ee ja tai.ee sündmust...