Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile (6.-9. klass)

Millal:
16. november 2017 10:00 – 16:15
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
põhikooli inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, koolis töötavad tugispetsialistid, aineõpetajad 
Maht:
7 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tunnistus
Keel:
vene keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

Kava:

09.45-10.00  Kogunemine


10.00-11.45  Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
                    Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
                    Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted.
                    
11.45-12.30  Lõuna


12.30-14.15  Otsuste langetamise metoodika
                    Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
                    Kanepi poolt ja vastu (väitlus)


14.15-14.30  Paus


14.30-16.15  Enesejuhtimise metoodika
                   Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
                   Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

 
Koolitaja:
Julia Kashina
Kontaktinfo:
Merike Org 
Telefon:
659 3845 
Lisainfo:

Õppekavarühm: aineõpetajate koolitus 

 

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti eelnevalt teada merike.org@tai.ee

 

Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon hiljemalt 5 päeva enne koolituspäeva toimumist.

 

Oodatav tulemus:

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER