Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5.klass)

Millal:
16. oktoober 2017 10:00 – 16:15
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
klassiõpetajad, inimeseõpetuse õpetajad, tugispetsialistid 
Maht:
7 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tunnistus
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

Kava:

09.45-10.00  Kogunemine


10.00-11.45  Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
                    Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
                    Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted.
                    
11.45-12.30  Lõuna


12.30-14.15  Otsuste langetamise metoodika
                    Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
                    Enesejuhtimise metoodika

14.15-14.30  Paus


14.30-16.15  Otsuste langetamise metoodika
                   Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
                   Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

 
Koolitaja:
Helve Saat, Erle Põiklik
Kontaktinfo:
Merike Org 
Telefon:
659 3845 
Lisainfo:

Koolitusele on registreerumine lõppenud kuna kohad on täitunud.

 

Õppekavarühm: aineõpetajate koolitus 

 

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti eelnevalt teada merike.org@tai.ee

 

Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon hiljemalt 5 päeva enne koolituspäeva toimumist.

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER