Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Huvikaitse kogukonna laste heaks

Millal:
12. detsember 2017 – 13. detsember 2017 
Kus:
Kreutzwald Hotell Tallinn
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad ja teised laste ja peredega töös kokku puutuvad spetsialistid 
Maht:
20 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tunnistus
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Osaleja mõistab huvikaitse olemust ja kasutab selle võimalusi igapäevatöös.

Huvikaitsetegevusega mõjutatakse kedagi teist midagi tegema, nt kohalikku võimu mingit teenust arendama vms. See tähendab osalemist poliitikakujundamises läbimõeldud viisil. Klienditöö tegija saab oma töö käigus olulist infot laste ja perede kohta, mille lahendamiseks on vaja mõjutada teisi kogukonnas tegutsema.

Koolituse käigus saab koostada oma huvikaitsetegevuse projekti, millele koolitaja annab tagasisidet.

Kava:

12. detsember

  9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 Huvikaitse olemus ja selle sidumine lastekaitsetöötaja tegevustega

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Eduka huvikaitse sisemised ja välised eeldused

13.15-13.45 Lõuna

13.45-15.15 Huvikaitse probleemi valimine, sõnastamine ja eesmärgi püstitamine

15.15-15.30 Kohvipaus

15.30-17.00 Huvikaitse probleemi valimine, sõnastamine ja eesmärgi püstitamine

 

13. detsember 

  8.30-09.00 Registreerimine ja hommikukohv

  9.00-10.30 Huvikaitse tegevuste plaanimine ja läbiviimine

10.30-10.45 Kohvipaus

10.45-12.15 Liitlaste võrgustiku hoidmine

12.15-12.45 Lõuna

12.45-14.15 Koostöö teiste organisatsioonidega, avaliku sektori ja meediaga

14.15-14.30 Kohvipaus

14.30-16.00 Huvikaitse tegevuste hindamine

Kodutöö: oma huvikaitse plaani koostamine.

 
Koolitaja:
Urmo Kübar
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitaja Urmo Kübar - koolitajal on pikaajaline kogemus huvikaitse elluviimisest vabaühendustes. Huvikaitse, kaasamise ja poliitikakujundamises osalemise teemal kirjutanud kümneid artikleid ning käsiraamatud "Hea huvikaitse" ning "Kaasamine avalikus sektoris ja vabakonnas".

 

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil riina.poder@tai.ee

 

Koolituse maht: 20 tundi, sh 16 auditoorne ja 4 iseseisev töö.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument: tunnistus või osalemise tõend.

Tunnistusega lõpetamiseks on vaja auditoorses töös osaleda vähemalt 85% ajast ja esitada kodutöö.

Õppekava rühm Täienduskoolituse Standardis: sotsiaaltöö ja nõustamine.

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolitusel osalejad:

  • omavad teadmisi huvikaitsest, selle olemusest ja kasutamisest igapäevatöös
  • oskab leida oma tööks vajalikud huvikaitse lähenemised, on koostanud oma huvikaitse tegevuste plaani