Instituut

Tagasi

07. VEEBRUAR 2017

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee on Tervise Arengu Instituudi juures tegutsev sõltumatu ekspertorgan, mis hindab plaanitavaid uurimistööde projekte, milles uuritakse inimesi (põhimäärus).

Eetilise hinnangu saamiseks peab uuringu vastutav täitja esitama vormikohase avalduse ja kõik muud uuringuga seotud dokumendid (vt põhimääruse punkt 4) hiljemalt 10 päeva enne järgmist eetikakomitee koosolekut (hiljemalt koosolekule eelneva nädala esmaspäeval).

Dokumentide esitamise tähtaeg Koosoleku toimumine
6.02.2017 16.02.2017
6.03.2017 16.03.2017
3.04.2017 13.04.2017
8.05.2017 18.05.2017
5.06.2017 15.06.2017
31.07.2017 10.08.2017
4.09.2017 14.09.2017
2.10.2017 12.10.2017
6.11.2017 16.11.2017
4.12.2017 14.12.2017

Dokumente on võimalik esitada kas:

  • paberkandjal (tuues või saates aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619) või
  • elektrooniliselt (saates e-kirja aadressile eetikakomitee@tai.ee). Kliiniliste uuringute mahukaid materjale palume e-kirjaga mitte saata, sest need ummistavad e-postkasti. Soovitame need esitada CD peal. 

Uute kliiniliste uuringuprojektide esitamisel palume originaaldokumentidele lisaks teha 11 koopiat esitatavast avaldusest ja eestikeelsest uuritava infolehest.

Eetikakomitee väljastab otsuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute poolt finantseeritavate uuringute puhul on eetikakomitee ekspertiisi tasu 383 eurot. Arve väljastamiseks tuleb eetikakomiteele eelnevalt e-posti teel saata kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri ning arve maksja nimetus ja aadress. Arve saadetakse nende andmete esitajale e-posti teel kas eesti või inglise keeles.

NB! Enne taotluse esitamist komiteele palume tutvuda dokumentide esitamise nõuetega (Dokumentide esitamine, vormid ja juhendid). Kõik taotluse- ja jätkudokumendid tuleb esitada nõuetekohaselt ja määratud tähtajaks. Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentide esitamisel võib nende menetlemine lükkuda edasi järgmisele koosolekule.